ป้ายกำกับ: ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ

ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ – พระอรหันตธาตุจากอินเดียมาประดิษฐานให้พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้กราบไหว้

เป็นโอกาสดีที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยจะได้ร่วมกันกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์พระธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากอินเดีย ในการมาประดิษฐานชั่วคราวในประเทศไทย โดยกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้มีการจัดงาน ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในวันมาฆบูชา และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบในปี 2567 นี้ สำหรับการ บูชาพระบรมสารีริกธาตุจะจัด ทั้งหมด 4 ภาคในประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง ประดิษฐานบริเวณท้องสนามหลวงกรุงเทพฯ ภาคเหนือ ประดิษฐานสถาน ณ หอคำหลวงอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 5-8 มีนาคมเวลา 9:00 -20:00 น. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประดิษฐานที่วัดมหาวนารามจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ 10-13 มีนาคม เวลา 9:00 – 20:00 น. และภาคใต้ประดิษฐานสถาน วัดมหาธาตุวชิรมงคล จังหวัด กระบี่ในวันที่ 15-18 มีนาคมเวลา 9:00-20:00 น.

สำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทยสามารถมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ ได้ตามสถานที่ใกล้บ้านที่สุด นอกจากนี้ในวันที่ 4 มีนาคม เวลา 17:00 น. จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมเครื่องสักการะล้านนา ขบวนฟ้อนพื้นเมือง พร้อมด้วยขบวนเฉลิมพระเกียรติเคลื่อนที่มาบริเวณช้างค้ำ ยังหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่มีความสวยงามตระการตา และในทุกๆเย็นช่วงเวลา 18.00-19:00 นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการทำพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมมงคลให้ พุทธศาสนิกชนมาสักการะกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ และมีค้นพบพระบรมสารีริกธาตุที่เมือง ปิปราห์วา รัฐอุตตรประเทศ  สาธารณรัฐอินเดีย ณสังเวชนียสถาน 4 ตำบล สำหรับการบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ควรรวมใจ ให้สงบ และนึกถึงคุณพระรัตนตรัย พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้าในการขอพรและอธิษฐานให้มีดวงตาเห็นธรรมเจริญรุ่งเรืองในชีวิต โดยจัดหาดอกไม้ใส่ภาชนะเป็นเครื่องสักการะพร้อมจุดธูปเทียน กล่าวคำบูชา ตั้งนะโม 3 จบ นะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ แล้วกล่าว  อะหัง วันทามิ ทุระโต อะหัง วันทามิ ธาตุโย อะหัง วันทามิ สัพพะโส จากนั้น กราบขอพร สักการะด้วยหัวใจ อันเต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์และความศรัทธาด้วยหัวใจ

อานิสงส์ของการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ หากใครบูชาด้วย จิตใจอันบริสุทธิ์อานุภาพแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจะบังเกิดทำให้เกิดสิริมงคลให้กับผู้กราบไหว้ เจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จได้ดั่งใจคิด หนุนนำภาพวาสนารุ่งเรืองก่อเกิดบารมี และหาก ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง ก็จัดส่งผลให้ประสบความสำเร็จ มีดวงตาเห็นธรรม ซึ่งการไหว้พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันพระธาตุ ของ สาวกพระพุทธเจ้า พระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ซึ่งในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ดีมหามงคล ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ไปกราบไหว้ขอพรผู้เป็นสิริมงคลให้กับชีวิต